Thiết bị hỗ trợ tiết kiệm năng lượng

Các thiết bị hỗ trợ tiết kiệm năng lượng dùng cho giải pháp “Trực quan hóa”.

Các thiết bị hỗ trợ tiết kiệm năng lượng tạo điều kiện thuận lợi để đo đạc, thu thập và phân tích năng lượng tiêu thụ, giúp thực hiện giải pháp “Trực quan hóa”. Hỗ trợ cho bạn trong các hoạt động tiết kiệm năng lượng để nâng cao năng suất và giảm chi phí.

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Bộ thiết bị đo năng lượng

  0 out of 5

  Bộ thiết bị đo năng lượng

  Giá: Liên hệ báo giá

  Bộ thiết bị đo năng lượng để hỗ trợ tiết kiệm năng lượng tại nơi làm việc.

  Bộ thiết bị này hỗ trợ giám sát chuẩn xác năng lượng tiêu thụ cần thiết nhằm giảm chi phí năng lượng. Bằng cách sử dụng kết hợp với Cảm biến dòng điện kiểu hai khối, bạn có thể dễ dàng lắp vào thiết bị mà bạn muốn đo.

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Máy chủ thu thập dữ liệu tiết kiệm năng lượng

  0 out of 5

  Máy chủ thu thập dữ liệu tiết kiệm năng lượng

  Giá: Liên hệ báo giá

  Gửi dữ liệu quản lý ngày tháng trên Web đến EcoWebServerIII.

  Sử dụng mạng nội bộ thông qua máy tính cá nhân thông dụng cùng với EcoWebServerIII.
  EcoWebServerIII tạo ra nhiều hệ thống “Trực quan hóa quản lý năng lượng” và hỗ trợ hoạt động tiết kiệm năng lượng của bạn.