Dịch vụ in 3D

Với gần 10 năm kinh nghiệm tư vấn đầu tư nước ngoài và với nhiều dự án đầu tư thành công và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam, ITTC đã khẳng định uy tín của mình trong lĩnh vực tư vấn đầu tư. ITTC có thể cung cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư Nhật Bản các dịch vụ sau:

  • DỊCH VỤ SCAN 3D – 3D.
  • Dịch vụ đào tạo 2D, 3D CAD.
  • Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ.