Author - mypage

Tiệt tất niên cuối năm IDEA Group

Ngày 18/01/2020 IDEA Group tổ chức tiệt tất niên cuối năm cho toàn thể nhân viên IDEA Group khu vực phía nam, tiệt được tổ chức tại nhà hàng Claris Palace – Tổng kết tình hình kinh doanh 2019 – Tuyên dương và khen thưởng thành tích CBNV – Khen thưởng và tuyên dương thành tích các công ty thành viên – Lễ kết nạp cổ đông mới 4 nhân viên – Tiệc tất niên, đón mừng năm mới 2020 Một số hình ảnh của [...]

Chi tiết