Chính sách về bảo mật

1. Mục đích thu thập thông tin khách hàng

 Để mua hàng trên website ideatechmart.com, Quý Khách Hàng phải đăng ký tài khoản và cung cấp một số thông tin như: email, họ tên, số điện thoại, ngày sinh, địa chỉ và một số thông tin khác. Phần thủ tục đăng k‎ý này nhằm giúp chúng tôi xác định phần thanh toán và giao hàng chính xác cho người nhận. Bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định nhưng khi đó bạn sẽ không thể hưởng được một số tiện ích mà những tính năng của chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi cũng lưu trữ cả thông tin mà bạn nhập trên website hoặc gửi đến ideatechmart.com. Những thông tin đó sẽ được sử dụng cho mục đích phản hồi yêu cầu của khách hàng, đưa ra những gợi ý‎ phù hợp cho từng khách hàng khi mua sắm, nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ và liên lạc với bạn khi cần.

Mục đích của việc thu thập thông tin là nhằm xây dựng website thương mại điện tử mang lại nhiều tiện ích nhất cho khách hàng. Bao gồm:

  • Cung cấp một số tiện ích, dịch vụ hỗ trợ khách hàng
  • Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
  • Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc mua hàng trên website
  • Gửi thông tin khuyến mãi đến từng quý khách hàng

2. Phạm vi sử dụng thông tin

 Website ideatechmart.com sử dụng thông tin của Khách Hàng  cung cấp để:

      • Cung cấp các dịch vụ đến Khách Hàng ;
      • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách Hàng  và công ty;
      • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Khách Hàng  hoặc các hoạt động giả mạo Khách Hàng ;
      • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Khách Hàng ;
      • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Khách Hàng  tại ideatechmart.com;
      • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin Khách Hàng: 

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Khách Hàng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho công ty.

4. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin của Khách Hàng: 

Khách Hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

      • Ban quản trị.
      • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động
      • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Khách Hàng
      • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

5. Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin: 

       Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật IDEA

  • Địa chỉ: 16 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 0931 477 868
  • Email: info@ideatechmart.com

6. Cam kết bảo mật thông tin của Khách hàng: 

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Website ideatechmart.com được công ty cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Website ideatechmart.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng,trừ những trường hợp trong quy định này và các quy định khác của pháp luật (nếu có). Chúng tôi hiểu rằng thông tin cá nhân của khách hàng là vấn đề riêng tư và vô cùng nhạy cảm vì thế nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng, chúng tôi cam kết sẽ:

  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự đồng ý của Khách hàng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Khách hàng, Công ty có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Khách hàng được biết về vụ việc.

Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho Quý Khách Hàng khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ‎ý‎ từ phía Quý Khách Hàng. Nó chắc chắn không bao gồm việc bán, chia sẻ dẫn đến việc làm lộ thông tin cá nhân của khách hàng vì mục đích thương mại vi phạm những cam kết được đặt ra trong quy định Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của công ty.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin của Khách Hàng: 

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Khách hàng gửi email khiếu nại đến email info@ideatechmart.com hoặc gọi điện thoại tới số 0931 477 868 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho công ty. Công ty cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 07 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.